bygglov

Olika byggprojekt kräver olika handlingar, beroende på omfattning och komplexitet. Normalt behöver du bifoga följande handlingar i din bygglovsansökan:
  • Ansökningsblankett med namnunderskrift.
  • Situationsplan i skala 1:500 eller 1:400
  • Markplaneringsritning (krävs vid nybyggnad och större tillbyggnader)
  • Planritningar i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100
  • Sektionsritningar i skala 1:100

Även ett förslag till kontrollplan, och uppgift om kontrollansvarig, kan krävas beroende på ärendet.

Det här är exempel på vad som kan krävas tänk på att det kan variera mellan olika kommuner eller byggprojekt vad som gäller.
Här hittar du information om bygglov i din kommun: Klicka här

Rapporta Sverige AB

Kontaktperson: Erik Assarsson

Tel: 010-603 90 00

info@boverk.se

Uppsala

BD bygglov och detaljplan AB

Kontaktperson: Christer Kenneth Westlin
Tel: 
073-634 11 74
info@bldp.se

MAILBOX 1412
411 42 Göteborg

KTTK Arkitektur & Bygg AB

 Tel: 08-654 60 60
info@kttk.se
Osby

bygglovstjänst


Bygglovstjänst är navet mellan ditt bygglov, kommunen och handlingarna som krävs.
Nya projekt: offert@bygglovstjanst.se
Befintliga projekt: support@bygglovstjanst.se
Tel: 08 121 361 68
Stockholm