geoteknisk undersökning

Syftet med en geoteknisk undersökning kan vara att fastställa jord-, berg och grundvattenförhållanden. Genom att samla in relevant information om ett område och samtidigt bestämma egenskaperna hos jord och berg så får man ett resultat för vidare utvärdering.

geotechnica

Mikael Bjurmalm

mikael.bjurmalm@geotechnica.se

Tel: 070 695 11 77

Göteborg

DanMag AB

Geoprovtagning
Daniel Belin 

0770-18 86 19

kontakt@geotekniskundersokning.se

Dalhemsvägen 42 C
142 43 Huddinge