Kontrollansvarig

kontrollansvarig

En som är kontrollansvarig enligt PBL ska se till att bygget uppfyller de villkor som ställs på beställare eller entreprenör.
Kompetens ska finnas t.ex. inom dessa områden:
  • Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa författningar
  • Boverkets byggregler (BBR)
  • Lagen om färdigställandeskydd, Miljöbalken, Avfallsförordningen
  • Lagen om skyddsrum och  Förordningen om skyddsrum
  • Arbetsmiljölagen och Lagen om skydd mot olyckor
  • Kulturmiljölagen
  • Entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen med fokus på AB04, ABT06, ABS18
  • Att arbeta som Kontrollansvarig inkl att upprätta en Kontrollplan
  • Kännedom om kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004Hitta certifierade personer

Via denna länk hittar du olika Certifierade personer inom bygg