Lägeskontroll

Lägeskontroll brukar ofta göras när formen (utifrån utstakningen) till grunden är färdig men innan man gjuter plattan. Lägeskontroll innebär en kontroll av att byggnaden verkligen kommer att hamna på rätt plats utifrån utstakningen. Man kontrollerar det vill säga om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med givet bygglov.

Det är alltid byggherren som är ansvarig för att byggnationen hamnar på rätt plats, oavsett om utstakning krävs eller inte. Utstakning och lägeskontroll kan även krävas för åtgärder som inte kräver bygglov men som kräver en anmälan enligt plan- och bygglagen, så kallad anmälningspliktig åtgärd.


Lägeskontroll

lägeskontroll

Man mäter in formen före gjutning och kontrollerar mot ritningsunderlag att man byggt på rätt plats och med rätt höjd. Om allt stämmer kan kommunen sedan utfärda ett slutbevis för fastigheten och byggherren kan sedan fritt använda det som man byggt.

leverantörer för lägeskontroll

GG Teknik och Service i Danderyd AB

  Svärdvägen 21, Danderyd
ggtek.se
goran@ggtek.se
072 961 48 85

mitz i täby ab

Lägeskontroll i Stor-Stockholm

Kontakta Bosse
Enhagsvägen 7
Täby

BROGREN MÄTKONSULT AB

Bråbogatan, Norrköping
                                        adam.brogren@live.se                                       

Tel: 0702 075 650

nacka utstakning

Lavalvägen 3, Nacka

Tel: 072 503 53 81