Mitz utstakning

Byggnader

Utstakning av byggnader görs tex före markarbeten eller vid sprängning för att veta var huset kommer att stå. I ett senare skede görs ofta en fin utstakning när grunden ska placeras ut vilket kräver en större noggrannhet.

fastighetsgräns / tomtgräns

Utstakning av en fastighetsgräns gör man tex när man ska sätta upp ett staket eller bygga en mur nära gränsen. Det kan också vara aktuellt då man ska bygga något nära gränsen.

höjder

Utstakning av höjder gör man för att kunna veta tex var höjden på färdigt golv kommer att vara eller hur hög muren kan byggas. Höjder är även viktiga vid olika typer av ändringar man gör på sin tomt.

Kontakta oss här !