Utstakning

Ska du bygga nytt hus eller bygga till ett befintligt hus kan du behöva göra en utstakning. Då markeras den blivande byggnadens läge direkt på marken. 

Det är viktigt att nybyggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar uppförs på rätt plats, i rätt position och med rätt höjd på färdigt golv eller sockel, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger.

Gör helst utstakning innan schaktningsarbetena påbörjas eftersom det radikalt minskar risken för att det blir fel. Om en ny byggnad eller en tillbyggnad inte hamnar rätt enligt ditt beviljade bygglov kommer du inte att få slutbesked.


Utstakningen utförs med speciella instrument och program och med hjälp av det system som Lantmäteriet tillhandahåller, och som heter SWEREF. Ett vanligt begrepp för denna typ av mätning är grovutstakning. Noggrannheten ligger på ca 2 cm.
Det är mycket viktigt att man gör en utstakning så byggnaden hamnar på rätt plats. Det kan medföra stora kostnader om man måste flytta byggnaden eller söka ett nytt bygglov,

Utstakning kan även göras av din fastighetsgräns när du ska sätta upp ett plank eller staket. De markeringar som finns på en tomt stämmer inte alltid och det kan även hända att det saknas vissa tomtmarkeringar eller att de har flyttats.


GG Teknik och Service i Danderyd AB

  Svärdvägen 21, Danderyd
ggtek.se
goran@ggtek.se
072 961 48 85

Mitz i täby ab

Utstakning i Stor-Stockholm

Kontakta Bosse

Ring: 076 137 04 38
Enhagsvägen 7
Täby

Brogren Mätkonsult AB

Bråbogatan, Norrköping
                                        adam.brogren@live.se                                        

Tel: 0702 075 650 

Nacka Utstakning ab

Lavalvägen 3, Nacka 

Tel: 072 503 53 81